سیمبین قابل اجراست،دانلود کنید :

http://goo.gl/XgrdJ2 

فقط انتظار نداشته باشید که نسخه سیمبین بازی کیفیت و سرعتی کاملا مشابه نسخه مخصوص موبایل های هوشمند داشته باشد